Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
9:00 – 10:00 Γυναικείο
Τμήμα
Γυναικείο
Τμήμα
Γυναικείο
Τμήμα
11:00 – 12:00 Προαγωνιστικό
Παιδικό
12:00 – 14:00 Αγωνιστική
Ομάδα
17:15 – 18:00 Παιδικό
(3-5 ετών)
Παιδικό
(3-5 ετών)
Παιδικό
(3-5 ετών)
18:00 – 19:00 Παιδικό
(6-9 ετών)
Παιδικό
(6-9 ετών)
Παιδικό
(6-9 ετών)
Παιδικό
(6-9 ετών)
Παιδικό
(6-9 ετών)
19:00 – 20:30 Παιδικό
(10-13 ετών)
Παιδικό
(10-13 ετών)
Παιδικό
(10-13 ετών)
Παιδικό
(10-13 ετών)
Παιδικό
(10-13 ετών)
20:30 – 22:00 Αγωνιστική
Ομάδα
Έφηβοι
Ενήλικες
Αγωνιστική
Ομάδα
Έφηβοι
Ενήλικες
Έφηβοι
Ενήλικες